Afdeling Amstelland-Amsterdam

Secr. Dhr. W. Ferwerda

Bella van Zuylenlaan 18

1183 EH Amstelveen

Tel: 020-6433406

NL 09 INGB 0004 058823

t.n.v. “De Verzamelaar”

afdeling Amstelland-Amsterdam

wij.ferwerda@planet.nl

Afdelingnieuws

Gelukkig dat de positieve ontwikkeling heeft doorgezet, in februari, maart en april hebben we beurs kunnen houden. Februari heel matig, zelf was ik afwezig, net terug uit het ziekenhuis wegens corona, maar maart en april was al veel beter. Nu kunnen we weer gaan opbouwen en bekendheid krijgen. De aanloop is nog gering, maar neemt gelukkig wel toe.
Door alle onregelmatigheden was een aankondiging van onze jaarvergadering na de aprilbeurs in De Verzamelaar in het water gevallen. Toch maar deze vergadering gehouden, ondanks het geringe aantal aanwezigen. Maar dat is de laatste jaren toch niet overweldigend.
We naderen de grens van onze mogelijkheden, wat betreft leden, beursbezoek en financiƫn. We gaan door tot het echt niet meer kan.
Op de aprilbeurs waren een paar geheel nieuwe gezichten. Met belangstelling voor verzamelen! Dat geeft toch wel een stimulans om vol te houden.
Al jaren geleden hebben we besloten, wegens mooi weer en werken in de tuin, om in mei geen beurs meer te organiseren. Dat betekent dat onze eerstvolgende reguliere zaterdagbeurs in september is en wel 10 sept.
Hartelijk welkom dan in Amstelveen, Vredeveld.