Afdeling Amstelland-Amsterdam

Secr. Dhr. W. Ferwerda

Bella van Zuylenlaan 18

1183 EH Amstelveen

Tel: 020-6433406

NL 09 INGB 0004 058823

t.n.v. “De Verzamelaar”

afdeling Amstelland-Amsterdam

wij.ferwerda@planet.nl

Afdelingnieuws

Onze jaarvergadering, die we de laatste 2 jaar in april hielden, is door de corona in het water gevallen. In de zomermaanden zijn de stukken voor de vergadering (digitaal) verstuurd, naar standhouders en enkele actieve leden, met verzoek om reacties. Die zullen dan bepalen wat die vergadering heeft opgeleverd. Het wordt interessant notulen te maken van die vergadering. Bijzonder was dit jaar dat er een kandidaat was voor het bestuur en het aftredend bestuurslid niet bleef. Dat is lange tijd niet gebeurd. De definitieve uitslag van de “verkiezing” is nog niet bekend. maar dat laat zich raden.
Er waren enige voorzichtige signalen dat onze ruimte voor een beurs weer gebruikt zou mogen worden met inachtneming van de 1½ meter regel. De teugels worden in verpleeghuizen minder streng en daar profiteren wij dan misschien ook van. Maar het blijft afwachten met de huidige nieuwe golf van besmettingen. Wij blijven hopen.
Alle standhouders behoren nu hun zaken behoorlijk op orde te hebben. Daar was de afgelopen periode voldoende tijd voor. Maar het is griezelig hoe snel de tijd gaat en de productiviteit soms te wensen overlaat.
Als de verzamelzin er maar niet onder te lijden heeft. Bij deze schrijver in ieder geval niet.
Dus we eindigen weer met: Welkom op onze eventuele beurzen 12 september en 10 oktober in Nieuw-Vredeveld, Amstelveen.