Afdeling Amstelland-Amsterdam

Secr. Dhr. W. Ferwerda

Bella van Zuylenlaan 18

1183 EH Amstelveen

Tel: 020-6433406

NL 09 INGB 0004 058823

t.n.v. “De Verzamelaar”

afdeling Amstelland-Amsterdam

wij.ferwerda@planet.nl

Afdelingnieuws

In de afgelopen periode zijn er twee verzamelbeurzen geweest. Dat komt doordat de 2e zaterdag van de maand een paar dagen verspringt, waardoor net twee beurzen in de aanleverperiode van copy vallen. Op twee dagen na, maar dat gaat wel wennen.
Gelukkig blijven de oude getrouwe standhouders komen en dat hebben we ook wel nodig. Omdat we in een lokaal van een verzorgingshuis bijeen komen, hebben we ook aanloop van bewoners en bezoekers van het verzorgingshuis. Dat geeft wel gezelligheid maar het zijn geen verzamelaars. Bijna altijd krijg je dan te horen “oh, postzegels en munten, die heb ik of mijn man ook gespaard en die liggen nog thuis”. Waarop wij dan altijd hen hartelijk uitnodigen om daarmee langs te komen. En soms gebeurt dat, maar dat blijft een uitzondering.
De echte verzamelaars blijven spaarzaam, maar we blijven volhouden.
Daarom hartelijk welkom op onze eerstvolgende reguliere zaterdagbeurs op of 11 maart (al geweest als u dit leest) of zaterdag 8 april in Nieuw-Vredeveld, Amstelveen, Rembrandtweg 428