Afdeling Amstelland-Amsterdam

/Afdeling Amstelland-Amsterdam
Afdeling Amstelland-Amsterdam2019-05-14T17:29:28+01:00

Afdeling Amstelland-Amsterdam

Secr. Dhr. W. Ferwerda

Bella van Zuylenlaan 18

1183 EH Amstelveen

Tel: 020-6433406

NL 09 INGB 0004 058823

t.n.v. “De Verzamelaar”

afdeling Amstelland-Amsterdam

wij.ferwerda@planet.nl

Afdelingnieuws

De uiterste inleverdatum voor copy maakt het net mogelijk om onze laatste beurs van het seizoen, nl. 13 april, nog mee te nemen in dit verslag. Helaas ook net de datum die het hoofdbestuur had gekozen voor de landelijke jaarvergadering, zodat we daar schitterden door afwezigheid.
Omdat we inmiddels april hebben gekozen om onze jaarvergadering van de afdeling te houden, proefden we misschien toch iets van het landelijk gebeuren. Onze vergadering was kort, maar krachtig. Gelukkig iets meer aanwezigen dan vorig jaar, maar het blijft behelpen. Alles is wel naar wens verlopen. Het zittende bestuur zit nog steeds!
De beurs was matig bezocht. Een enkele passant, die de flyers of bordjes had gelezen, en verder de vaste klanten. Niettemin was het wel gewoon gezellig.
Na de vakantie hopen we in september weer met frisse moed verder te gaan. Helaas nog geen nieuwe aansprekende activiteiten, dus in eerste instantie maar gewoon op de oude voet verder gaan.
Welkom op onze reguliere beurs in sept. of okt. za. 14 sept., resp. za. 12 okt.