Afdeling Noord-Oost Nederland

Secr. Dhr. R.J.E. Verwoert

Erve Lansink 9

7577 SM Oldenzaal

Tel: 0541-853923

e-mail: kasia.2@caiway.nl

NL60 INGB 0003 586679

t.n.v. “De Verzamelaar” afdeling Noord-Oost Nederland

De afdeling heeft ook een eigen website 
www.deverzamelaarnoordoostnederland.nl

Afdelingnieuws

Beste Mensen, door de corona crisis zijn al onze beurzen voor de zomer stil komen te liggen. Zoals het er nu naar uit ziet komen wij weer in iets rustiger vaarwater terecht.
Voor alle mensen die met deze ziekte te maken hebben of gehad hebben wensen wij u allen beterschap. Op dit moment kan ik u allen wel zeggen dat waar mogelijk wij zullen proberen om na de zomervakantie enkele beurzen weer op te starten. Zoals het er nu voor staat blijft het nog een vraagteken, want niemand kan ons vertellen wat er na de zomervakantie gebeurd als wij weer met ons allen massaal op vakantie gaan. Voor een ieder die op vakantie gaan wensen wij u een fijne vakantie en kom dan gezond weer terug. In augustus hoop ik u meer te kunnen zeggen hoe wij verder gaan met onze verzamelbeurzen in september.
Laten wij met ons gezonde verstand ervoor zorgen dat alles zo rustig blijft als nu, houd afstand en blijf gezond. Geniet van de buitenlucht en ontspan.
Dan hoop ik dat wij elkaar in september weer kunnen ontmoeten.