Afdeling Zuid Nederland

Secr. Mevr. H. v. Duijnhoven

Hurk 130

5403 LB Uden

Tel: 06-13729837

NL48 INGB 0007 254950

t.n.v. “De Verzamelaar” afdeling Zuid Nederland

E-mail: VerzamelbeursEerde@hotmail.com

De afdeling heeft een eigen website

www.verzamelbeurseerde.nl

Afdelingnieuws

Eerde

ALLE VERZAMELBEURZEN IN EERDE TOT 01-01-2021 ZIJN GEANNULEERD!

Het COVID-19 virus grijpt nog steeds om ons heen. De afgelopen weken is het aantal besmettingen weer toegenomen. Een geneesmiddel en vaccin tegen de ziekte laten nog een tijdje op zich wachten. Hoewel premier Rutten in zijn toespraak van 18 augustus grotere bijeenkomsten niet verboden heeft, is het zeer de vraag of het in deze tijd verstandig is om een ver-zamelbeurs te houden.
De meeste standhouders en bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde behoren tot de risicogroep voor COVID-19. Als iedereen op zijn stoel moet blijven zitten dan is interactie met andere verzamelaars bijna niet mogelijk en daar gaat het toch ook om bij een verzamelbeurs. Het uitwisselen van gegevens en gezellig een praatje maken met andere verzamelaars.
Het bestuur van het gemeenschapshuis De Brink heeft half augustus vergaderd en zij hebben besloten om De Brink voorlopig gesloten te houden. In ieder geval tot 1 januari 2021. Dit houdt in dat alle gewone verzamelbeurzen en de speciale verzamelbeurs die begin september zou worden gehouden niet door kunnen gaan. Zodra wij meer weten over wat de toekomst gaat brengen, stellen wij u op de hoogte.
Voor nu wens ik alle verzamelaars een goede gezondheid toe en hopelijk zien we elkaar in 2021 weer op de verzamelbeurs.
Op de website van de verzamelbeurs https://verzamelbeurseerde.nl/ kunt u altijd het laatste nieuws vinden. U kunt zich ook nog altijd aanmelden voor de mailing van de ver-zamelbeurs. Stuur dan een e-mail naar ver-zamelbeurseerde@hotmail.com met als onderwerp aanmelden voor mailing. Ik stuur altijd een paar dagen voor de volgende verzamelbeurs een mailing uit met informatie over de ver-zamelbeurs en de tentoonstelling.