Afdeling Zuid Nederland

/Afdeling Zuid Nederland
Afdeling Zuid Nederland2019-05-14T17:36:14+01:00

Afdeling Zuid Nederland

Secr. Mevr. H. v. Duijnhoven

Hurk 130

5403 LB Uden

Tel: 06-13729837

NL48 INGB 0007 254950

t.n.v. “De Verzamelaar” afdeling Zuid Nederland

E-mail: VerzamelbeursEerde@hotmail.com

De afdeling heeft een eigen website

www.verzamelbeurseerde.nl

Afdelingnieuws

Breda

In Breda wordt altijd op de 3e zaterdag van de maand een verzamelbeurs gehouden in gemeenschapshuis De Blaker aan het Graaf Hendrik III Plein 128. Hier staan vooral verzamelaars van postzegels, maar andere verzamelaars zijn ook van harte welkom. Voor meer informatie over deze verzamelbeurs kunt u contact opnemen met de heer Barend Moen via telefoon 076 – 514 5391 of 06 – 4988 2240 of via e-mail
barend.moen@casema.nl.