Afdeling Zuid Nederland

Secr. Mevr. H. v. Duijnhoven

Hurk 130

5403 LB Uden

Tel: 06-13729837

NL48 INGB 0007 254950

t.n.v. “De Verzamelaar” afdeling Zuid Nederland

E-mail: VerzamelbeursEerde@hotmail.com

De afdeling heeft ook een eigen website 
www.verzamelbeurseerde.nl

Afdelingnieuws

geen afdelingsnieuws