Afdeling Zuid Nederland

Secr. Mevr. H. v. Duijnhoven

Hurk 130

5403 LB Uden

Tel: 06-13729837

NL48 INGB 0007 254950

t.n.v. “De Verzamelaar” afdeling Zuid Nederland

E-mail: VerzamelbeursEerde@hotmail.com

De afdeling heeft ook een eigen website 
www.verzamelbeurseerde.nl

Afdelingnieuws

Door alle onzekerheden voor wat betreft het doorgaan van onze verzamelbeurzen en waar, hebben de beurzen van de afdeling Zuid-Nederland tot nu toe niet in de agenda van de Verzamelaar gestaan. Ik hoop dat u toch steeds het afdelingsnieuws heeft gelezen en daardoor weet, dat ook wij weer volop bezig zijn. Als het goed is staan de verzamelbeurzen nu ook weer in de agenda opgenomen.
Als u deze Verzamelaar ontvangt heeft als het goed is de speciale verzamelbeurs voor de verzamelaars van ansichtkaarten, lucifermerken, sigarenbandjes en winkelmuntjes inmiddels op 11 september plaats gevonden. Dit jaar in verband met de late vakanties in het zuiden van het land niet op de eerste zondag van september, maar op de 2e zondag van september. Wij denken eraan om deze speciale verzamelbeurs voortaan ieder jaar op de 2e zondag van september te houden. Vroeger was er dan een conflict met een andere verzamelbeurs hier in de regio, maar de andere verzamelbeurs is inmiddels gestopt.
Op zondag 25 september houden wij weer een algemene verzamelbeurs in De Brink in Eerde. Tijdens deze verzamelbeurs zal Kees-jan Teurlincx een tentoonstelling houden met zijn verzameling over de motorcross. Dat heeft hij al eerder gedaan, maar dat was 5 jaar geleden. Kees-jan heeft de afgelopen jaren zijn verzameling flink uitgebreid. De verhalen van toen hij de vorige keren Verzamelaar van de maand was zijn nog steeds terug te lezen op de site van de verzamelbeurs. Daarom staat er in dit verhaal Van de Verzamelaar van de maand ook wanneer hij de vorige keren tentoongesteld heeft. In het tentoonstellingen archief kun je namelijk snel het verhaal terug vinden onder het goede jaar en voor de mailing. Dat kan ook door een e-mail te sturen naar verzamelbeurseerde@hotmail.com met als onderwerp aanmelden voor mailing. Ik stuur altijd een paar dagen voor de volgende verzamelbeurs een mailing uit met informatie en hou u graag op de hoogte.