Afdeling Zuid Nederland

Secr. Mevr. H. v. Duijnhoven

Hurk 130

5403 LB Uden

Tel: 06-13729837

NL48 INGB 0007 254950

t.n.v. “De Verzamelaar” afdeling Zuid Nederland

E-mail: VerzamelbeursEerde@hotmail.com

De afdeling heeft ook een eigen website 
www.verzamelbeurseerde.nl

Afdelingnieuws

Na 20 september zijn de regels voor de horeca verder versoepeld. Wij houden wij op 24 oktober weer een verzamelbeurs. Als u dit afdelingsnieuws leest is die datum alweer verstreken. Maar als alles goed blijft gaan en Nederland niet opnieuw in een lockdown terecht komt, dan willen wij ook op 28 november weer een verzamelbeurs houden. Normaal gesproken houden wij altijd op de 4e zondag van de maand de verzamelbeurs, maar dit keer is dat in december niet mogelijk.
Voor de beurs van 24 oktober hadden wij geen tentoonstelling. Martien de Koning, onze beurshouder, zou eigenlijk in maart 2020 een tentoonstelling houden met zijn verzameling ansichtkaarten met handtekeningen. Dit mocht toen door de lockdown niet plaatsvinden. Wij hebben Martien nu bereid gevonden om op de verzamelbeurs van zondag 28 november zijn verzameling alsnog tentoon te stellen. Het is een bijzonder verhaal hoe de verzameling van de ansichtkaarten met handtekeningen is ontstaan. Het verhaal heeft in ieder geval al in de Verzamelaar van maart 2020 gestaan.
Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat de beheerder van De Brink Ebert van Wanrooij en zijn vrouw Angela na 26 jaar stoppen als beheerder. Wij vinden dit als bestuur van de verzamelbeurs heel erg jammer. Wij hadden altijd een uitstekend contact met hen. Zij zorgden goed voor ons op allerlei gebieden. De tafels stonden altijd netjes voor ons klaar. Bij het houden van de jaarvergadering stond ook alles voor ons klaar, zelfs heerlijke koffie en cake. Maar ook als er problemen waren hadden zij altijd een luisterend oor en boden hulp aan. Wij zullen ze missen.
Het bestuur van de Brink is nog op zoek naar een nieuwe beheerder, maar zij hebben gisteravond laten weten dat zij alles zoveel mogelijk door willen laten gaan, zoals het voor corona was. Het was alleen nog niet mogelijk om de agenda voor 2022 goedgekeurd te krijgen. Wij hopen dat wij op de 4e zondag van de maand de verzamelbeurs mogen blijven houden in De Brink en dat op de verzamelbeurs van november de planning voor 2022 weer voor u klaar ligt in gedrukte vorm.

Op de website van de verzamelbeurs
https://verzamelbeurseerde.nl/ kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Wij houden u ook graag per e-mail op de hoogte, zodat u niet zelf actief hoeft te gaan zoeken naar informatie. Stuur dan een e-mail naar verzamelbeurseerde@hotmail.com met als onderwerp aanmelden voor mailing. Ik stuur altijd een paar dagen voor de volgende ver-zamelbeurs een mailing uit met informatie en hou u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.