Afdeling Zuid-West Nederland

Secr. Dhr. A. Bouman

Damaststraat 56

3295 VD ‘s-Gravendeel

Tel: 078-6736165

NL38 INGB 0003 366012

t.n.v. “De Verzamelaar” afdeling Zuid-West Nederland

De afdeling heeft ook nog onderstaande website
www.verzamelaar-vlaardingen.nl

Afdelingnieuws

Onze eerste beurs na de vakantie, is alweer geweest en de 2e beurs is in aantocht. Maar let op: door omstandigheden is de zaal op dinsdag 3 oktober niet beschikbaar en dat betekent dat deze beurs verplaatst is naar dinsdag 10 oktober. Noteer het in uw agenda en zegt het voort aan alle collega verzamelaars. Wij hopen u dan weer in goede gezondheid te kunnen begroeten in zalencentrum Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2 in Dordrecht. Vergeet niet uw ruil-materiaal mee te nemen en uw goede humeur. Vanaf 19.00 uur bent u weer welkom, de koffie staat klaar.