LID:
De contributie bedraagt € 25,00 per jaar (2024).

Jeugdleden:
De vereniging kent bovendien “jeugdleden”, d.w.z. jongeren t/m 17 jaar. De contributie bedraagt € 12,50 per jaar (2024).

HUISGENOOTLID:
Indien een van de huisgenoten vol lid is van de vereniging, dan kunnen de overige personen die tot dit huishouden behoren, “huisgenootlid” worden. Deze ontvangen geen maandblad. De contributie bedraagt € 13,00 per jaar (2024).

Het lidmaatschap kan ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en loopt altijd t/m 31 december. Voor verlenging van het lidmaatschap ontvangt u automatisch een acceptgirokaart.

Indien u in de loop van het jaar lid wordt kunt U aan de hand van onderstaande tabel bepalen hoeveel u aan contributie in Euro’s (€) moet betalen.

1 januari

1 april

1 juli

1 oktober

Lid:

25,00

18.75

12,50

6,25

Juniorlid:

12,50

9,40

6,25

3,15

Huisgenootlid:

13,00

9,75

6,50

3,25

Graag de onderstaande gegevens mailen aan secretariaatdeverzamelaar@gmail.com

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats

Ned. vereniging “De Verzamelaar”,
Goudmos 32,
2914 AH Nieuwerkerk aan de IJssel.
NL49 INGB 0000 6011 20

Na ontvangst van uw gegevens en de verschuldigde contributie wordt u als lid ingeschreven en ontvangt u de lidmaatschapskaart en 6 x per jaar het verenigingsblad “De Verzamelaar”.®