Doel

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de vereniging “De Verzamelaar” omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn leden en eventuele andere belanghebbenden. Verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels is het bestuur van De Verzamelaar.

Geldigheid

Bij aanmelding van nieuwe leden zal hen expliciet gevraagd worden zich akkoord te verklaren met het privacybeleid van De Verzamelaar. Voor bestaande leden wordt er van uitgegaan dat zij akkoord gaan, indien zij niet binnen 1 maand na publicatie van deze voorwaarden in maandblad “De Verzamelaar” nummer 5, 15 jul/15 sep 2018 bezwaar aangetekend hebben.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

De Verzamelaar verzamelt van zijn leden alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken van de vereniging. Deze gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres (optioneel)
 • Betalingsgegevens jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (IBAN alleen op bankafschrift)

Deze gegevens worden alleen bewaard door bestuursleden van De Verzamelaar, op zodanige wijze dat deze redelijkerwijs beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang door derden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

De Verzamelaar geeft geen persoonsgegevens van leden door aan derden.

Privacyrechten

Ieder lid van wie persoonsgegevens zijn vastgelegd heeft het recht op:

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Vergetelheid

Persoonsgegevens op website www.de-verzamelaar.com

Op de website www.de-verzamelaar.com worden geen persoonsgegevens van de leden opgeslagen. Uitzondering daarop zijn:

 • contactgegevens van de bestuursleden
 • de door leden ingestuurde advertenties, waarin contactgegevens vereist zijn voor eventuele belangstellenden
 • eventueel door leden zelf vermeldde eigen contactgegevens in door hen ter publicatie ingestuurde stukken

Verzending  “De Verzamelaar”

Het blad “De Verzamelaar” wordt per post verstuurd door Drukkerij Janssen, Handelstraat 34 A, 6135 KL Sittard. Zie het privacybeleid van Drukkerij Janssen (www.janssengrafimedia.nl).

Verwijderen persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden direct verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap.

Cookies op de website www.de-verzamelaar.com

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op De Verzamelaar  gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
 • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Voor verdere vragen met betrekking tot het privacybeleid van “De Verzamelaar”, kunt u contact opnemen met de secretaris.