VERZAMELAARTJES REGLEMENT

 • Plaatsing van een niet commerciële advertentie is voor iedereen gratis.
 • Uitsluitend verzamelaartjes die met verzamelen te maken hebben worden geplaatst.
 • Stuur de tekst minstens 5 weken voor het verschijnen van het blad naar:
  dhr. C. Meijer, Goudmos 32, 2914 AH Nieuwerkerk a/d IJssel of
  via e-mail naar: secretariaatdeverzamelaar@gmail.com
 • Typ uw tekst in of gebruik het invulformulier voor het opgeven van uw verzamelaartje. Doe dit in blokletters en gebruik 1 letter of spatie per blokje (ook een spatie is een teken).
 • Richtlijn maximaal 210 tekens. (gebruik eventueel het onderstaande stramien voor een verzamelaartje)
 • Gebruik zo min mogelijk afkortingen, niet iedereen begrijpt ze.
 • Eén foto kan meegestuurd worden en wordt geplaatst als er plek is.
 • Een verzamelaartje moet zijn voorzien van naam, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Is uw verzamelaartje niet geplaatst? Dan wordt het de volgende keer opgenomen.


Plaatsen commerciële advertenties:

Plaatsing op bladzijde 2. Prijs € 15,00 euro per plaatsing of voor een heel jaar € 75,00 (1 plaatsing gratis).

Het bankrekeningnummer voor betaling is NL49 INGB 0000 601120 t.n.v. ”De Verzamelaar”.

Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor om verzamelaartjes te weigeren