Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging “De Verzamelaar”

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging “De Verzamelaar”. Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage. De vereniging is opgericht op 8 februari 1951 en Koninklijk goedgekeurd op 7 april 1961. De vereniging bestaat uit 8 afdelingen die o.a. beurzen en tentoonstellingen organiseren.

Foute datum in agenda:

In de agenda op pagina 17 van het verenigingsblad staat een beurs vermeld op 27 december 2024.
Deze beurs wordt gehouden in Het Kruispunt, Brethouwerstrat 19, 7721 XM Dalfsen
van 10.00-15.00 uur en toegang gratis.

Dit moet zijn: WOENSDAG 27 DECEMBER 2023

De vereniging stelt zich ten doel:

Het propageren en bevorderen van het aanleggen van verzamelingen op elk gebied als nuttige en culturele vorm van vrije – tijdsbesteding.

Het stimuleren van de bestudering van de verschillende verzamelobjecten.

Haar leden in de gelegenheid te stellen hun verzameling uit te breiden en te verbeteren.

Het bevorderen van het contact tussen verzamelaars, zowel in binnen- als buitenland.

Het kweken van belangstelling voor verzamelobjecten van anderen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Het houden van tentoonstellingen, ruilbeurzen, lezingen en vergaderingen.

Het uitgeven van een verenigingsblad, 9 keer per jaar.

Alle andere middelen, die het belang van de vereniging kunnen dienen.

Zoek een afdeling van de Verzamelaar bij u in de buurt

KLIK HIER VOOR DE AFDELINGEN