Ledenadministrateur: 

C. Meijer

Goudmos 32

2914 AH Nieuwerkerk aan de IJssel

Tel: 0180-314214

secretariaatdeverzamelaar@gmail.com

Agenda/Advertenties: 

Mevr. M. Essens

Helmhout 30

8502 AE Joure

Tel. 0513 419779

advertentiesverzamelaar@gmail.com

Hoofdredactie:

Hoofdbestuur

P/A Goudmos 32

2914 AH Nieuwerkerk aan de IJssel

Tel: 0180-314214

kopijdeverzamelaar@gmail.com

Bestuur 

Voorzitter: 

H. Pauw

Nederlandlaan 52

3402 AP IJsselstein.

Tel: 030-6885264

Secretaris: 

J.M. Zandbergen

Nieuwe Krim 30

7741 NS Coevorden

Tel: 06 39439777

secretariaatdeverzamelaar@gmail.com

Penningmeester: 

Cor Meijer

Goudmos 32

2914 AH  Nieuwerkerk aan de Ijssel

Tel: 0180-314214

c_meijer@casema.nl

Ledenadministrateur: 

C. Meijer

Goudmos 32

2914 AH Nieuwerkerk aan de IJssel

Tel: 0180-314214

secretariaatdeverzamelaar@gmail.com

Webmaster: 

www.de-verzamelaar.com

Hans Everink

heverink@gmx.net

Colofon

De contributie bedraagt voor 2024

Volle leden € 25,–

Jeugdleden € 12,50

Huisgenootleden € 13,–

Als u aan alle verplichtingen hebt voldaan, dan ontvangt u 6x per jaar ”De Verzamelaar” bij u thuis en hebt u gratis of tegen een geringe vergoedingtoegang tot de beurzen die georganiseerd en gehouden worden door de vereniging in het gehele land. Opzegging van uw lidmaatschap uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar schriftelijk aan de leden-administratie.

Auteursrecht 

Krachtens de Auteurswet 1912 rust op alle informatie (teksten, foto´s, tekeningen, beursagenda, advertenties, beelden, geluid en codering) uit het maandblad, de internetsite en folders van de Nederlandse vereniging “De Verzamelaar” auteursrecht (©). Alleen met toestemming van het hoofdbestuur van de Nederlandse verenging “De Verzamelaar” of de rechthebbende(n) is het geoorloofd om informatie zoals in de vorige alinea bedoeld over te nemen via gedrukte en elektronische media of op andere wijze ook op te slaan en / of te verspreiden. ISSN nummer 1383-3626. Maandblad van de Nederlandse vereniging ” De Verzamelaar”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 40409218 .

Drukker

De verzamelaar wordt 6x per jaar gedrukt bij.

Drukkerij Janssen 

Handelstraat 34A

6135 KL Sittard

T +31 (0)46-4361094

info@janssengrafimedia.nl

www.janssengrafimedia.nl