Contact

/Contact
Contact 2018-02-18T09:07:18+00:00

Ledenadministrateur: 

H. Wolfs

Romenkamp 33

6438 JE Oirsbeek

Tel: 06-51582587

secretarisdeverzamelaar@gmail.com

Agenda/Advertenties: 

Mevr. M. ten Dam – Marks

Wijnand Zeeuwstraat 39

7462 DC Rijssen

Tel. 0548-851783

advertentiesverzamelaar@gmail.com

Hoofdredactie:

Hoofdbestuur

P/A Romenkamp 33

6438 JE Oirsbeek

Tel: 06-51582587

maandbladdeverzamelaar@gmail.com

Bestuur 

Voorzitter a.i.: 

H. Pauw

Nederlandlaan 52

3402 AP IJsselstein.

Tel: 030-6885264

Secretaris:

H. Wolfs

Romenkamp 33

6438 JE Oirsbeek

Tel: 06-51582587

secretarisdeverzamelaar@gmail.com

Penningmeester: 

Cor Meijer

Goudmos 32

2914 AH  Nieuwerkerk aan de Ijssel

Tel: 0180-314214

c_meijer@casema.nl

Ledenadministrateur: 

H. Wolfs

Romenkamp 33

6438 JE Oirsbeek

Tel: 06-51582587

secretarisdeverzamelaar@gmail.com

Webmaster: 

www.de-verzamelaar.com

Hans Everink

heverink@gmx.net

Colofon

De contributie bedraagt voor 2017

Volle leden € 25,–

Jeugdleden € 12,50

Huisgenootleden € 13,–

Als u aan alle verplichtingen hebt voldaan, dan ontvangt u 11 x per jaar ”De Verzamelaar” bij u thuis en hebt u gratis of tegen een geringe vergoedingtoegang tot de beurzen die georganiseerd en gehouden worden door de vereniging in het gehele land. Opzegging van uw lidmaatschap uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar schriftelijk aan de leden-administratie.

Auteursrecht 

Krachtens de Auteurswet 1912 rust op alle informatie (teksten, foto´s, tekeningen, beursagenda, advertenties, beelden, geluid en codering) uit het maandblad, de internetsite en folders van de Nederlandse vereniging “De Verzamelaar” auteursrecht (©). Alleen met toestemming van het hoofdbestuur van de Nederlandse verenging “De Verzamelaar” of de rechthebbende(n) is het geoorloofd om informatie zoals in de vorige alinea bedoeld over te nemen via gedrukte en elektronische media of op andere wijze ook op te slaan en / of te verspreiden. ISSN nummer 1383-3626. Maandblad van de Nederlandse vereniging ” De Verzamelaar”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 40409218 .

Drukker

De verzamelaar wordt 11x per jaar gedrukt bij.

Drukkerij Janssen 

Handelstraat 34A

6135 KL Sittard

T +31 (0)46-4361094

info@janssengrafimedia.nl

www.janssengrafimedia.nl