Afdeling Limburg

K. Reker

Beneluxlaan 113

6414 GV Heerlen

NL44 INGB 0002 307828

t.n.v. “De Verzamelaar” Afdeling Limburg

Afdelingnieuws

Even een berichtje uit de Limburgse contreien. Hier hebben we ook de eerste beurs uitgeprobeerd. Zaterdag 8 augustus konden onze verzamelaars bij elkaar komen in Ons Huis, het vroegere Harrie Meershuis. Ondanks een misverstand met de zaaleigenaar kon het toch doorgaan en ondanks de warmte, waren er een tiental mensen aanwezig zodat we de voorschriften goed in acht hebben kunnen nemen. Omdat deze beurs altijd al kleinschalig is geweest is dit best te doen. Ook de zaalhouder was zeer tevreden. Als u van plan was om deze beurs ook eens te bezoeken, raadpleeg dan de agenda voor de data van de komende beurzen.